laupäev, 26. oktoober 2013

Koduõppekooli koosolekust

Lisan veel ühe inspireeriva kirja loodava üleeestilise koduõppekooli kohta, edaspidine info listis.
TJT

Aitäh kõigile, kes eelmisel nädalal Waldorfkoolis uue kooli teemadel oma mõtteid ja teadmisi jagasid.

Teen allpool väikese ülevaate sellest, mida räägiti, mida teada saadi ja millised mõtted tekkisid.

Kohal oli meid umbes 20. Lisaks 4-5 uue kooli tulevast õpilast, kes täna veel peamiselt suu ja kätega maailma kogevad :). Olijate seas oli inimesi erinevatest linnadest ja küladest, kõige kaugemalt kandist - Malmöst ja Sännast - oldi skype teel ühenduses.

Juturingi käigus selgus, et meie grupi kokkupuude koduõppega ja koolidega on väga erinev. Meie seas on nii inimesi, kes otsivad oma eelkooliealistele sobivat kooli, on ka neid, kes on otsustanud ise koduõpet läbi viima hakata, kui ka neid, kes ise seda ei teeks, aga liituksid heameelega mõne koduõppegrupiga. On ka neid, kes täna juba koduõppel.  Samuti on meie seas vanemaid, õpetajaid, ajakirjanikke ja teisi (vaba)mõtlejaid, kes ei soovi otseselt last kooli panna, kuid on huvitatud alternatiivsetest haridussuundadest ning valmis ka ise nende arengule kaasa aitama.

Eestis on täna olemas 38 erakooli, neist 8 on waldorfkoolid, 12 soovisid alustada õppetööga sel aastal. Enamik neist on asutatud lastevanemate poolt ja tegutsevad MTÜdena. Koduõppel on täna ametlikult 88 last. Koduõppe lapsed on registreeritud erinevate (reeglina waldorf)koolide juurde ning käivad korra poolaastas koolis vahepeal õpitut näitamas. Ainukese Eesti koolina on eraldi koduõppele spetsialiseerunud inimene tööl Rakvere Vanalinna koolis. See kool on koduõppe suhtes hästi positiivselt meelestatud ning kui kellelgi on täna kiire vajadus koduõppele jääda, siis võiks võtta ühendust Liisiga. Tema telefon on kooli kodulehel.

Rääkisime veel palju kooli seostest kogukonnaga ja tervislikust toidust ja looduskasvatusest. Toodi näiteid erinevate heade koolide kohta Taanis ja Indias ja Rootsis. Räägiti ka Sikupilli koolis toimunud Uue Kooli liikumisest ja seal välja töötatud Hariduse Hartast. Arutasime kuidas võiks välja näha see, kui igaüks õpib seda, mida tahab. Samuti arvasime, et pole erilist põhjust , et lapsed peaksid õppima toas, pigem võiksid nad viibida suurema osa päevast õues, keset elu. Lisaks arvati ,et ühes heas koolis võiks olla palju praktikat nii, et lapsed saavad õppida meistrite käe all otse tööpaigas ehk kojas. Samuti unistati, et oleks tore, kui igas Eesti nurgas tegutseksid koduõppegrupid ning neid ühendaks võrgustik, mille abil saaks teha ühiseid väljasõite, matkasid, metsaskäike jms.

Jutu- ja mõtlemisainet oleks pikemaltki jätkunud, viimased lahkusid kell 22, kui koolimaja väravaid sulgema hakati :).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et KoosOleku lõppedes olid kõigi osalejate näod mõtlikud ning tõdeti, et oleks vaja selle teema kohta veel palju lugeda ja rääkida ja läbi mõelda. Viisaastaku plaani me veel ei püstitanud, aga mõned jalajäljed said siiki tehtud.

Esiteks kutsume kõik, kes seda veel ei ole teinud , liituma koduiõppe facebooki seltskonnaga. Seal on teema kohta palju häid mõtteid leida.
Teiseks on käesolevale kirjale lisatud Sikupilli kooli kohtumiste raames välja töötatud Hariduse Harta. Palun lugege ja tunnetage, kas see vastab meie nägemusele tuleviku koolist. Harta on hetkel küll veel selle loojate poolt "ametlikult" heakskiitmata nii, et ta on esialgu mõeldud lihtsalt meile tutvumiseks.
Ja kolmandaks sai kokku lepitud, et katsume lähiajal koondada erinevad huvitavad materjalid alternatiivsete koolide ja haridussüsteemide kohta kokku ühele lehele http://haridusuuendus.wordpress.com/, et oleks koht, kust kõik kooliotsijad saaksid infot ning ei peaks igaüks internetis jalgratast leiutama. Päris palju huvitavat on seal ka juba täna leida.

Tore on teada, et uue kooli ideega on tänaseks liitunud juba 61 inimest. Igal juhul jäi kokkusaamiselt selge tunne, et igas Eestimaa nurgas rajavad väiksed ojakesed uue haridussüsteemi poole teed. Praegu on küll igaüks oma voolusängis ja ei tea ka veel täpselt , kuidas ja kuhu voolata, aga selge on, et seda voolamist ei saa kuidagi takistada. Kõigi loodusseaduste kohaselt hakkavad ojakesed tasapisi liituma ja üheks suureks jõeks kasvama. Nõnda see siis sündigu :)

Kui mõni osaleja tahaks jagada veel omi kogemusi või häid mõtteid, mis mu kirjas ehk kajastamata jäid,siis olge lahked seda tegema ja kõik saavad rikkamaks. Samuti on teretulnud kõik muud mõtted, ettepanekud ja algatused. Ise uurin võimalust meie ideede toetuseks projekti kirjutamiseks..

Kulgeme siis rahulikult ja järjekindlalt edasi ning järgmiste kohtumisteni.

Marit

Kommentaare ei ole: